Designed by Utsav and Nikhil.

SKP © 2019. All rights reserved.

Alumni

Ph.D. Students:

Dr. Amit Sil

Dr. Apurba Maity

Dr. Sk. Najmul Islam

Dr. Dipanjan Giri

Dr. Sourav Saha Roy

M.Sc. Students:

Rudrashis Bhattacharja

Sunita Sahoo

Subhra Nad

Subhash Chandra

Dipanjan Giri

Krishna Chandra Murmu

Obaid Hasan Hashmi

Anila Murmu

Sk Amanullah

Jagriti Saini

Anik Ali

Prateek Kohli

T V Ranjitha

Kalyan Ghosh

Project Students (IAS Sponsored):

Vanitha Reddy Naina

Raviteja Malisetty

Soochi Sandhiya Kumari

Satish Cg

Project Students:

Suman Dolai

Saloni Kumari

Akbar Hossain

Nikhil G. Mohan

Saikat Guria

Himadri Das Mandal

Anamika Paul

Sagar K. Raut

Ritwik Hazra

Asmita Dey

Arnab Dutta

Rabindra Garai

Shuvankar Naskar