Alumni

Ph.D. Students:

Dr. Amit Sil

Dr. Apurba Maity

Dr. Sk. Najmul Islam

Dr. Dipanjan Giri

Dr. Sourav Saha Roy

M.Sc. Students:

20190515_193054_edited.jpg

Saloni Kumari

Krishna Chandra Murmu

Obaid Hasan Hashmi

Anila Murmu

Sk Amanullah

vedant_edited_edited.jpg

Vedant Srivastava

Jagriti Saini

Anik Ali

Prateek Kohli

T V Ranjitha

Rudrashis Bhattacharja

Sunita Sahoo

Subhra Nad

Subhash Chandra

Dipanjan Giri

Kalyan Ghosh

Project Students (IAS Sponsored):

Vanitha Reddy Naina

Raviteja Malisetty

Soochi Sandhiya Kumari

Satish Cg

Project Students:

Suman Dolai

Saloni Kumari

Akbar Hossain

Nikhil G. Mohan

Saikat Guria

Himadri Das Mandal

Anamika Paul

Sagar K. Raut

Ritwik Hazra

Asmita Dey

Arnab Dutta

Rabindra Garai

Shuvankar Naskar

Designed by Utsav and Nikhil.

SKP © 2019. All rights reserved.